जाणीव सावरते आपल्याला…!

तेच दाखले तीच उदाहरणे… माणसं फक्त वेगळी. त्यामुळे अशी प्रवचने म्हणजे फक्त
Read More

आज बसस्टॉपवर स्वतः वरच भलतीच खुश असलेली एक बाई पाहिली. एकटीच बसली
Read More

प्राजक्त केशरी देठाचा, सफेद रंगाचा. एक ओझरता, मंद सुवास असणारा. नुसतं पाहूनच
Read More

आता व्यवस्थित शाळा सुरू झाल्यात. पूर्वी सारख्याच. आता नियमित वेळ. सर्व तासिका.
Read More

चुकून चूक झाली तर खूप पच्छाताप होतो. पण कधी कधी त्याचं प्रायश्चित
Read More

कधीतरी स्वतःला भेटून बघा. किती राहिलंय जगायचं ते कळेल. कितीतरी गोष्टी हातातून
Read More

हे पाहा बाई, आपल कसं खणखणीत नाणं असावं. उगीचच काहीतरी वल्गना करू
Read More

रेल्वे स्टेशनवर एक आजी आशेने बसली होती.  येणार्‍या जाणार्‍या प्रत्येकाकडे ती काही
Read More

मनाला वेड लावतो, बेभान करतो तो पहिला पाऊस. देहभान हरपून मनभरून अंगावर
Read More

जगात चहा प्रेमींची काही कमी नाही. इतक्या विविध पद्धतीनी चहासुद्धा बनवला जातो
Read More

Create AccountLog In Your AccountDon`t copy text!